Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod http://ekiosek.radio1.cz/ provozovaný firmou MEDIA CLUB s.r.o. (prodejce) a objednavatelem (kupujícím) zboží. Řídí se platnými zákony ČR a zákony platnými v EU.

1. Objednání zboží

Objednávka je možná pouze formou vyplnění a odeslání objednávky na stránkách http://ekiosek.radio1.cz/. Prodejce si může vyžádat potvrzení objednávky (autorizaci). Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká a stává se pro obě strany závaznou zaplacením zboží prodejci. Potvrzení o přijetí objednávky, včetně její rekapitulace, ceny a platebních instrukcí bude obratem odesláno na e-mailovou adresu objednavatele.

2. Dodací a platební podmínky

Po odeslání objednávky dojde k registraci zakázky a objednávající dostane ihned obratem rekapitulaci objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu, variabilní symbol pro platbu, částku k platbě včetně poštovného a bankovní spojení.Objednávku si můžete vyzvednout buď osobně nebo vám ji zašleme prostřednictvím České pošty s.p. (obchodní balík).


Platbu za zboží lze provést:

a) předem a to převodem z účtu nebo vkladem v hotovosti na náš účet u Komerční banky, číslo účtu: 117462313/0300 a to maximálně do 5 dnů po odeslání objednávky. Platba musí být vždy označena přiděleným variabilním symbolem (číslo objednávky). Jakmile bude platba připsána na náš účet, zboží odešleme v nejkratším možném termínu.

V tomto případě platíte navíc pouze poštovné a balné, celkem 60 Kč.

b) na dobírku - objednávku vám zašleme prostřednictvím České pošty s.p. (Obchodní balík).

V tomto případě platíte navíc poštovné, balné a doběrečné, celkem 100 Kč.

3. Termín dodání

Každý produkt má ve své kartě uvedenu skladovost. Pokud je zboží skladem, expedujeme jej v následujících 48 hodinách.

4. Vrácení zboží

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte možnost od objednávky do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit (v souladu se zákonem č. 367/2000). V tomto případě Vás prosíme o:

  • odeslání písemné Žádosti o odstoupení smlouvy na adresu provozovatele (uveďte zde číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu, kam má být platba vrácena)
  • zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, nepoužívané, kompletní (tj. Příslušenství, záruční list atd)
  • kupující musí prokázat originál dokladu o koupi
  • zboží neposílejte na dobírku
  • zboží doporučujeme pojistit
  • osobní vrácení zboží na adrese provozovatele firmy


Při dodržení výše uvedených podmínek pro vrácené zboží Vám zašleme peníze za zboží převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů od fyzického obdržení zboží.

Do garance vrácení peněz nejsou započítány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek /např. zaslání zboží zpět bez Žádosti oodstoupení smlouvy s náležitými údaji/, nebude na odstoupení od smlouvy brán zřetel a zboží bude na náklady odesílajícího vráceno zpět.

5. Storno objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo storna objednávky, jejíž předmětem je zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V tomto případě bude ihned a bez odkladu kontaktovat kupujícího. V případě, že již kupující zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu převedena zpět na uvedené číslo účtu.

6. Záruky

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí kupujícím, dle zákona se záruka vztahuje na 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním nebo jeho neodborným užíváním.

7. Reklamace

Při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned, nejpozději následující den. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Při osobním odběru v provozovně je kupující povinen zkontrolovat zboží při jeho přebírání. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vznikne-li nárok na reklamaci, pošlete písemné oznámení o zjištěné vadě na adresu provozovatele (včetně čísla objednávky, data nákupu, daňového dokladu, záručního listu a podrobného popisu vady). Zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, nepoužívané, kompletní (tj. včetně příslušenství).

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů počínaje dnem uplatnění reklamace (pokud nedojde k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím).

8. Poštovné a balné

Balné je oceněno vždy pro celou dodávku paušálně. Cena za balné se připočítává k výsledné ceně za zboží.

Snažíme se maximálně snižovat náklady zákazníků na zasílání zboží.

9. Ochrana a zpracování osobních údajů

Zákazník uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně  souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa, bydliště, telefonní číslo a IP adresa (dále jen „Osobní údaje“),  a to po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že správcem Osobních údajů je společnost MEDIA CLUB, s.r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 294 13 982, která je rovněž i zpracovatelem. Dalším zpracovatelem Osobních údajů je společnost  FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Zákazník  souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pro účely splnění smluvního vztahu (tj. zejména odeslání objednaného zboží, uplatnění reklamace) a pro marketingové účely správce Osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že ne všechna zpracování osobních údajů provádí společnost MEDIA CLUB, s.r.o., sama. Zákazník uděluje  souhlas se zpřístupňováním osobních údajů v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro MEDIA CLUB, s.r.o. (programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům serverů či provozovatelům technologií využívaných MEDIA CLUB, s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Zákazník potvrzuje, že je poučen o právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď elektronicky prostřednictvím emailu doručeným na adresu: recepce @radiounited.cz nebo písemně podáním doručeným na adresu správce Osobních údajů.  Dále potvrzuje, že je poučen o právu požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů a o právu vznést námitku proti zpracování.